SECȚIUNE TEORETICĂ

Muzicologie

Cea de a III-a ediție a Concursului „Lauri” introduce o subsecțiune în cadrul celei teoretice, dedicată tinerilor muzicologi și viitori critici muzicali, studenți și absolvenți ai specializării Muzicologie din cadrul Academiilor și Universităților din țară, dar nu numai.

Pentru a participa în cadrul acestei subsecțiuni a concursului, candidații trebuie să trimită o cronică/critică (1 pagină) a unui spectacol al unui teatru liric din țară, care a avut loc în perioada septembrie-octombrie 2018 și un eseu (2 pagini), având ca idee centrală „Muzica și literatura”, alături de fișa de înscriere disponibilă pe site-ul Concursului la secțiunea Înscriere, până la data de 5 noiembrie 2018

Cele două documente vor fi trimise prin intermediul unui e-mail la adresa blnica@yahoo.com.

Pe lângă premiile oferite conform tuturor secțiunilor de concurs și precizate în Regulamentul general al Concursului, câștigătorii secțiunii Muzicologie beneficiază de posibilitatea de publicare a cronicii/criticii într-unul dintre numerele revistei Opera Story Magazine. De asemenea, participanții vor fi departajați pe două categorii de vârstă, 18-23 de ani și 24-28 de ani.

Conf. Univ. Dr. Bianca Temeș

Președintele secțiunii TEORETICE 

Bianca Ţiplea Temeş este muzicolog şi conf. univ. dr. al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”. A obţinut două titluri de doctor: la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (2002), sub îndrumarea profesorului Dan Voiculescu şi la Universidad de Oviedo, Spania (2015), fiind îndrumată de profesorul Ramón Sobrino Sánchez. Având o dublă specializare, în muzicologie şi management (Master, la Universitatea Babeş-Bolyai), ea a îmbinat cariera academică cu activitatea din cadrul Filarmonicii de Stat „Transilvania”, unde a ocupat postul de Şef al Departamentului Artistic.
Studiile şi articolele sale au apărut în reviste importante din Elveţia, Spania, Lituania, Republica Cehă, Belgia, România și S.U.A. (la editura Routledge). A participat la numeroase conferințe organizate de către instituţii prestigioase precum University of Cambridge, Universität der Künste Berlin, Sorbonne Universités, IRCAM Paris, Conservatorio di Musica „Santa Cecilia” Roma, Universitățile din Helsinki, Viena, Strasbourg, Chicago și City University of New York, printre altele.
Din 2010 este profesor invitat la numeroase instituții din străinătate, a beneficiat de câteva burse Erasmus la Universitatea din Cambridge, unde a fost acceptată ca Visiting Scholar în martie 2017, a obţinut două burse DAAD la Berlin și Hamburg, beneficiind totodată de o bursă de cercetare la Fundaţia „Paul Sacher” din Basel, unde a studiat colecţia Ligeti. În 2016 a devenit fondatorul și directorul Festivalului ”Omagiu lui György Ligeti în Transilvania natală”.
Conf. univ. dr. Elena Maria Șorban

Membru al juriului

Elena Maria Șorban este cercetător științific și profesor universitar la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” și cadru didactic colaborator la Universitatea „Babeș-Bolyai”. A studiat în România, Ungaria, Germania și Portugalia. Teza sa de doctorat este despre manuscrisele muzicale meidevale transilvane, iar teza de abilitare dezbate tema muzicologie academică – muzicologie publică. Domeniile sale de interes prioritar cuprind o largă deschidere de timp, de la muzica veche la cea contemporană, în variate genuri, de la studiul științific la jurnalismul muzical, dar și didactica istoriei muzicii și traduceri. Face parte din echipele organizatorice ale Festivalului European și Universității de Vară de Muzică Veche Miercurea Ciuc și musica suprimata Berlin. Este membră a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, a Societății Române Mozart, a Fundației „Sigismund Toduță”, a societăților de educație muzicală „Georgius” din Sfântu Gheorghe și „Vis de artist” Botoșani, a Societății Internaționale de Muzicologie din Basel și a unor organizații de specialitate din Leipzig, Lisabona, Roma.

Teorie muzicală

Cea de a doua ramură a Secțiunii Teoretice a celei de a III-a ediții a Concursului „Lauri” este Teoria Muzicii, secțiune dedicată catagoriei profesioniști (elevi ai liceelor vocaționale), la nivel de gimnaziu și liceu. Aceasta se desfășoară într-o singură etapă și este alcătuită din 3 probe:

1.Testarea auzului muzical

Recunoașterea și notarea unui șir de 10 intervale simple melodice și armonice, dictate la pian de 4 ori consecutiv.

Recunoașterea și notarea a unui șir de 10 acorduri de trei suntete, dictate la pian de 4 ori consecutiv.

Notarea unui dicteu de 8 măsuri. Gradul de dificultate al dicteului se stabilește de către comisia de specialitate, în funcție de categoria de vârstă la care sunt înscriși participanții, în conformitate cu programa școlară adecvată.

2.Solfegiu la prima vedere

Intonarea la prima vedere a unui solfegiu cu dimensiunea de 8-16 măsuri, notat în măsurile de 2,3,4 sau 6 timpi, în cheile Sol și Fa, al cărui grad de dificultate se stabilește de către comisia de specialitate, în funcție de categoria de vârstă la care sunt înscriși participanții, în conformitate cu programa școlară adecvată.

În timpul solfegierii se va tacta obligatoriu măsura.

3.Teoria muzicii (test scris)

Testul va conține un set de 10 întrebări, dintre care 8 sub formă de grilă și 2 formulate pentru testarea aptitudinilor de redare a cunoștințelor teretice în format narativ. Gradul de dificultate al lucrării scrise se stabilește de către comisia de specialitate, în funcție de categoria de vârstă la care sunt înscriși participanții, în conformitate cu programa școlară adecvată.