Regulament

Regulament general

1.Completarea cererii de înscriere la concurs presupune acceptarea integralǎ de cǎtre concurent a condiţiilor stabilite de prezentul regulament.

2.Cererea de inscriere va fi însoțită de o fotografie în format digital a candidatului inscris.

3.Plata taxei de înscriere este o condiție a participării la concurs.

4.Toate probele de concurs sunt publice şi se vor desfǎşura în spații comunicate ulterior de conducerea concursului.

5.Premiile se vor înmâna în cadrul unei festivități de galǎ a laureaţilor.

6.Juriul este alcǎtuit din specialiști (coregrafi, muzicieni, actori, etc.) licențiați în domeniul artelor spectacolului.

8.PARTICIPAREA INDIRECTĂ presupune aceeași procedură de înscriere conform prezentului regulament, cu mențiunea că participanții indirecți pierd șansa de a obține Marele Premiu al Secțiunii și Trofeul Concursului. Pentru jurizare, candidatul trebuie să expedieze o înregistrare video live de tip „documentar”. Filmarea trebuie realizată dintr-un punct fix, respectiv un singur unghi, și să fie continuă, fără întreruperi. Materialele editate în orice fel sunt susceptibile de a fi descalificate. Se acceptă filmări cu mijloace rudimentare (de ex. telefonul), însa vă atenționăm că pentru secțiunile teatru, instrument și canto, calitatea sonorului/audiției este importantă în procesul jurizării.

Regulamentul ediției a III-a, 16-18 noiembrie 2018, Cluj-Napoca

Art.1.Concursul va avea loc la Cluj-Napoca între 16-18 noiembrie 2018 și se adresează tinerilor interpreți amatori și profesioniști.

Art.2.Concursul este deschis tinerilor interpreți din toată lumea și se va desfășura pentru următoarele categorii:

I.ACADEMICA+ – studenți și absolvenți, atât profesioniști (studenți sau absolvenți ai instituților universitare de specialitate), cât și amatori (studenți sau absolvenți a altor instituții universitare decât cele artistice)

II.AMATORI – fără studii de specialitate

III.PROFESIONIȘTI – elevi, studenți, absolvenți ai instituțiilor educaționale cu profil artistic, conform anului de studii în care sunt înscriși

IV.SPECIALE – persoane cu dizabilități

Art.3.Concursul se desfășoară pe următoarele secțiuni:

1.1.CANTO CLASIC

1.2.CANTO MUZICĂ UȘOARĂ

Piesele vor fi interpretate cu negativ, pus la dispoziție de către candidat organizatorilor odată cu înscrierea în concurs, în format mp3.

2.INSTRUMENTIȘTI – două lucrări cu caracter diferit (candidatul va menționa lucrare pregătită pentru concurs, iar cea de a doua fiind interpretată la cerința juriului).

3.1.DANS MODERN

3.2 BALET

3.3.DANS ACROBATIC

3.4.DANS CONTEMPORAN

4.TEATRU

5.1.TEORETIE MUZICALĂ

5.2.MUZICOLOGIE

Art. 4.Concursul se va desfășura pe următoarele secțiuni: 

I.ACADEMICA+

II.PROFESIONIȘTI 

III.AMATORI

IV.SECȚIUNE SPECIALĂ 

Art.5.PROGRAMUL CONCURSULUI – Concursului se desfǎşoară într-o singurǎ etapǎ, programul fiind anunțat în urma înscrierilor tuturor participanților. 

Art.6.Programul tuturor categoriilor de concurenți trebuie interpretat din memorie. Concurenții vor prezenta juriului partiturile lucrǎrilor interpretate.

Art.7.PREMII

– PREMIUL I ABSOLUT – 100 puncte – se acorda MARELE PREMIU și TROFEUL CONCURSULUI “LAURI” (se oferă în urma galei laureaților)

– MARELE PREMIU al SECȚIUNII – 98 si 99 puncte – se acorda CUPA

– PREMIUL 1 – 90-97 puncte – se acorda medalie

– PREMIUL 2 – 80 – 89 puncte – se acorda medalie

– PREMIUL 3 – 70 – 79 puncte – se acorda medalie

– PREMII SPECIALE (care se pot cumula cu cele de mai sus) – PREMIUL DE EXCELENŢĂ, PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI, PREMIUL SPECIAL AL PRESEI, PREMIUL DE      POPULARITATE, PREMIILE SPONSORILOR. 

Toți participanții vor primi diplome de participare. 

Art.8. Juriul îşi rezervǎ dreptul de a nu acorda premii la unele categorii. Premianţii au obligaţia sǎ participe la decernarea premiilor.

Art.9.Hotărârile juriului sunt irevocabile. Nu se admit contestaţii.

Art.10.Înscrierea la concurs se face până în 13 noiembrie 2018, prin completarea fișei de înscriere care se găsește pe site-ul Concursului. 

Taxele de participare la concurs se vor achita sub forma unor donații, conform următoarelor categorii:

– 100 lei/secțiune/individual (până în 1 noiembrie), 150 lei din 1 – 13 noiembrie

– 50 lei/persoana pentru participarea în cadrul unei grupe de până la 4 concurenți 

– 40 lei/persoana pentru participarea în cadrul grupelor cu mai mult de 5 concurenți

Donațiile se achită în contul menționat pe fișa de înscriere sau la secretariatul concursului, odată cu înscrierea.

FORMULARUL DE INSCRIERE este disponibil pe site-ul concursului. 

Art.11.Organizatorii își rezervă dreptul de a ajusta/completa prezentul regulament.

CONTACT: Asociatia SOCIETATEA CULTURALĂ FILARMONIA, cu sediul în jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr.12/16.

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.) nr. 17316440 și cont RO29BTRL01301205983943XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Cluj-Napoca

Email: office.filarmonia@gmail.com acebook.